Hållbart resande

Rätt kollektivtrafik på rätt plats, så tänker vi. I Stockholm passar spårväg utmärkt. Spårväg tar liten plats men kan transportera många människor. Den är klimatsmart, tillgänglig och bekväm.

Cyklister och fotgängare framför rullande spårvagn i stan

7:an i vimlet vid Nybroplan – en del av en levande stad.

Spårvagnar drivs med el och ger inte ifrån sig några skadliga utsläpp i gatumiljön. Energiförbrukningen är låg, dels för att rullmotståndet är litet och dels för att elen förs tillbaka till kontaktledningen vid inbromsningar.

Kollektivtrafik innebär ofta att man kör buss på asfalt och andra hårda ytor. På spårvägens banvallar kan man i stället anlägga gräs och på så vis öka grönytorna i staden.

Spårväg har en positiv effekt på stadsutvecklingen. Att det ligger spår signalerar att det finns en långsiktig trafikplanering. Det drar till sig bostäder, arbetsplatser och service. Spåren gör också spårvägen tydlig för resenärerna.

Man reser bekvämt och kommer direkt till markplanet, dit man ska.

Spårvagnar har enligt lag företräde och har därmed bättre framkomlighet i trafiken.

En spårvagn av innerstadsmodell tar ungefär lika många passagerare som tre standardbussar eller två ledbussar.

Se jämförelsen nedan, mellan tunnelbana, järnväg, spårväg och olika slags bussar, när det gäller energiförbrukning per passagerare.


Källa: Trivector