Kollektivtrafiken återhämtar sig

Resenärerna har börjat återvända efter pandemin men kollektivtrafikens marknadsandelar är fortfarande lägre än de var 2019. Nedgången var störst i Region Stockholm men nu står kollektivtrafiken för hälften av resandet. Det är en klart högre andel än i övriga regioner och långt över snittet i Sverige. Statistiken framgår av Kollektivtrafikbarometern för 2022. 

En orsak till det ökande resandet kan vara att distansarbetet minskat. Andelen yrkesarbetande som jobbar hemifrån är samma som förra året men nu arbetar de avsevärt färre dagar i veckan på distans. Andra skäl till att resa kollektivt är att man inte har bil eller körkort, att det är miljövänligt och att man slipper parkera. 

Andelen som reser sällan är i stort sett oförändrad jämfört med 2021. Då-och då-resandet har ökat något och störst är ökningen bland unga resenärer som åker ofta. Om man ser till ålder, yrke och hemort, skulle den typiske resenären vara mellan 15 och 29 år, bo i en storstad, jobba med kulturella och personliga tjänster eller kommunikation, sakna körkort och vanligen resa på vardagar. 

Kollektivtrafikbarometern ges ut av Svensk Kollektivtrafik.
Läs hela rapporten här