Kungliga Djurgården prisas för hållbarhet

Kungliga Djurgården har tilldelats den internationella utmärkelsen Green Destinations Platinum Award – som en av de två första storstadsdestinationer i världen.

Utmärkelsen delas ut för ett strukturerat arbete inom alla FN:s hållbarhetsmål och Kungliga Djurgården pekas ut som en förebild och inspiration för andra storstadsdestinationer i världen.

Efter omfattande rapportering, där det gemensamma arbetet bedömts utifrån fler än 100 kriterier och indikatorer uppställda av Global Sustainable Tourism Council, GSTC (i grunden FNs 17 hållbarhetsmål), yttrade sig den oberoende granskaren så här:

”Royal Djurgården is working with sustainability issues in all GSTC topics. It can be seen as a lighthouse for sustainable destinations worldwide where a destination included in a capital city can focus on all necessary issues in a structured way.”

Stockholms Spårvägar är medlem i nätverket Kungl. Djurgårdens Intressenter och med vår klimatsmarta spårväg bidrar vi till att även göra resan till Djurgården hållbar. Våra resor är numera även märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.