Lidingöbron stängd för trafik

Den gamla Lidingöbron är numera avstängd för trafik. Den nya bron, Lilla Lidingöbron, är också stängd tills alla byggarbeten är klara och Lidingöbanans spår kan kopplas ihop med bron. I nuläget är det oklart när bron kan öppna. Tills vidare ersätts spårvagnstrafiken mellan Ropsten och Baggeby med buss. Från Baggeby går det att, som vanligt, ta Lidingöbanan hela vägen ut till Gåshaga Brygga som är slutstation.

Lilla Lidingöbron ska bli säkrare och mer trafikvänlig för alla, än den gamla. Den är bredare för att ge mer plats åt cyklister och gångtrafikanter och ska dessutom få dubbla spår för Lidingöbanan.

Ersättningsbuss 21L

Mot Ropsten
Ersättningsbussarna stannar vid hållplatserna Baggeby, Stjärnvägen (Torsvik) och Ropsten i riktning mot Ropsten.
Hållplatsen Stjärnvägen (Torsvik) ligger cirka 250 meter från Lidingöbanans ordinarie hållplats i Torsvik.

Mot Baggeby
Bussarna som går mot Baggeby stannar vid Ropsten och Baggeby.
Ersättningsbussarna stannar vid busshållplats Stjärnvägen (Torsvik) enbart i riktning mot Ropsten.

I Ropsten avgår ersättningsbussarna från hållplatsläge Ö (nedanför Lidingöbanans ordinarie hållplats). Notera att sista avgången från Ropsten 00:58 ersätts med buss hela vägen till Gåshaga Brygga.