Positiva tongångar för spårväg

 

Stadens nya trafikborgaråd Lars Strömgren (Mp), skulle gärna se en förlängning av Spårväg City och en sammankoppling med Lidingöbanan. Det framkom i Strömgrens tal i Alkärshallen på Djurgården, där Stockholms Spårvägar höll öppet hus på Trettondagen. Och innan jul fattade Region Stockholm beslut om projektering av en utbyggnad.  

– Det vore fantastiskt både för miljön och för stockholmarna om förlängningen äntligen blir av, säger Göran Bergström VD för Stockholms Spårvägar.  

På grund av pandemin och ombyggnad av depån var det första gången på tre år som dörrarna till spårvagnsdepån öppnades för allmänheten. 

– De museala vagnarna väcker alltid intresse säger Per Englund, enhetschef för Djurgårdslinjen. Många besökare tycker också att det är spännande att komma bakom kulisserna på kollektivtrafiken och sitta i styrhytten även på de nya vagnarna.  

 

På bilden avtackas Lars Strömgren av Spårvägssällskapets Anna Hanquist och till höger i bild står Stockholms Spårvägar VD, Göran Bergström.