Vad händer med spårvagnarna?

Det som hänt är att en av vagnarna på Spårväg City visat sig ha ett bromsfel. Sannolikt är det samma fel som upptäcktes på en annan vagn i januari. Då ställdes all vår spårvagnstrafik in. Efter en riskanalys beslutades att trafiken kunde starta igen, i väntan på att leverantören löste problemet. Nu när ytterligare en vagn drabbats av bromsfel har Stockholms Spårvägar och SL gemensamt beslutat att alla vagnar av samma modell har körförbud på Djurgården tills vidare.  

-Det är djupt olyckligt både för våra resenärer och för oss men säkerheten måste alltid gå först, säger Göran Bergström, VD på Stockholms Spårvägar. 

På Lidingö är det inget fel som orsakar det kommande avbrottet. Det är ett brobygge. Den nya bron, Lilla Lidingöbron, ska kopplas ihop med Lidingöbanan. Under tiden stängs Gamla Lidingöbron av helt och därmed stoppas också spårvagnstrafiken mellan Ropsten och Baggeby station. Ihopkopplingen skulle ha börjat 1 april men är skjuten på framtiden tills i sommar eller början på hösten. 

-När det väl blir dags kommer vi att vara redo med bussar som med hög turtäthet ersätter spårvagnarna på sträckan, säger Göran Bergström. Det blir lite krångligare för resenärerna under en övergångsperiod men förhoppningen är att den nya bron ska bli mer trafikvänlig än den gamla, så att det till slut blir bättre för alla. 

 

Gå in på SL:reseplanerare för att se hur din resa påverkas.