Välkommen till politikpejling

Hur tänker regionen och staden kring fortsatt utbyggnad av spårväg? Nu bjuder Spårvägssällskapet och Djurgårdslinjen in till en pejling med berörda politiker. Välkommen till en debatt om spårväg!

Hotell Hasselbacken på Djurgården
Möteslokal KING

Måndag 27 november
klockan 19.00-21.00

På programmet står bland annat:
• Spårväg City till Värtan och Ropsten, sammankoppling med Lidingöbanan? Första beslut avsåg redan
2014.
• Tvärbanan, utbyggnad till Kista och Sollentuna?
Förseningar verkar gälla?
• Spårväg Syd – finansiering hotad?
• Stombusslinje 4 – stadens mest överbelastade busslinje, är den möjligen värd ett bättre öde?

Moderator: Jens Forsmark. Jens har under många år i olika yrkesroller fokuserat på transporternas betydelse för hållbar stad

Deltagare: Inbjudna politiker i regionen och staden samt intresserad allmänhet och mediaföreträdare.

Anmälan via denna länk:

Kontakt: info@sparvagssallskapet.se