Våra vagnar

Våra vagnar

Våra moderna spårvagnar ägs av vår uppdragsgivare SL men vi svarar för all drift och underhåll. Det är vårt eget ansvar att upprätthålla servicen till resenärerna.

För den ordinarie trafiken på linje 7 Spårväg City kör vi normalt med åtta moderna spårvagnar. Vagnarna är av typen Urbos AXL och är tillverkade av spanska CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarilles. SL:s typbeteckning är A35B.

På linje 21, Lidingöbanan, används nio moderna spårvagnar med SL:s typbeteckning A36. De är 10 meter längre, men också av typen Urbos AXL och tillverkade av CAF.

Gammal spårvagn vid hållplats, resenärer och förareVi förfogar också över 16 äldre museispårvagnar, varav 8-9  får plats i vagnhallen. Museivagnarna ägs av Svenska Spårvägssällskapet, Spårvägsmuseum (SL) eller av oss själva. Även om vi inte äger alla vagnar så är det vårt ansvar att förvara, underhålla och renovera dem.

Läs mer om våra museala spårvagnar på Djurgårdslinjens hemsida.