Visselblås

Inom AB Stockholms Spårvägar är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Den så kallade visselblåsarlagen (2021:890) ger skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen. Den gäller inom all privat och offentlig verksamhet och gör det möjligt att i arbetsrelaterade sammanhang rapportera missförhållanden som strider mot EU-rätten eller är av så allvarlig karaktär att allmänheten har intresse av att de upphör. Kortfattat innebär lagen att du inte får bli hindrad eller bestraffad för att du visselblåser och du i vissa fall får kringgå tystnadsplikten.

Det ska också finnas möjlighet att, vid sidan av organisationers interna kanaler, kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler”. Därför erbjuder vi inom koncernen Mekka Traffic Group, en extern visselblåsarkanal tillsammans med Lantero. Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, policy, vår värdegrund och liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas och, om de bedöms ligga innanför systemets syfte, handläggas enligt systemets rutiner. Ärenden utreds av en särskilt utsedd förtroendegrupp alternativt av en extern och oberoende advokat. Återrapportering sker till företagets ledningsgrupp med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför AB Stockholms Spårvägars nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.
  • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.