Om Stockholms Spårvägar

Stockholms Spårvägar kan spårväg. Det låter kanske som skryt men det är sant. På uppdrag av SL driver vi två moderna spårvägslinjer i Stockholm och vi gör det med stort engagemang, punktlighet och med nöjda resenärer. En vanlig dag reser sammanlagt 27 000 människor med oss. Vi har också en bussflotta som kan rycka in när trafiken behöver förstärkas.

Vi har två depåer, en på Djurgården och en på Lidingö. Där arbetar våra skickliga tekniker med vagnarna och där rastar trafikpersonalen. Även stab och övrig administration jobbar där. Cirka 280 personer är anställda i företaget. Tillsammans bygger vi Stockholms bästa spårvägar. 

Stockholms Spårvägar är det moderna ledet i en lång och gedigen spårvägstradition. Företaget bildades 1987 av den ideella föreningen Svenska Spårvägssällskapet, som i sin tur grundades 1959. Sedan 1 juli 2022 ägs Stockholms Spårvägar av Bergkvarabuss AB och är en del i koncernen Mekka Traffic Group.

Stockholms Spårvägars verksamhet är ISOi-certifierad. Våra system för miljö- och kvalitetsledning är godkända enligt nya uppdaterade standarderna ISO 14001:2015 och  ISO 9001:2015. 

Ungdomsverksamhet
Svenska Spårvägssällskapets ungdomsverksamhet har fungerat som plantskola för många av våra anställda och andra som idag innehar poster inom kollektivtrafiken. Läs mer på Svenska Spårvägssällskapets hemsida. 

Värdegrund
Vision och tradition är ledorden för hela Stockholms Spårvägar. Vi bemöter varandra med omtanke och respekt och vi driver vår verksamhet med professionalitet och engagemang.

Visselblås
Inom AB Stockholms Spårvägar är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen. Läs mer om vår funktion för visselblåsning här: Visselblås