Så får vi frihet i kollektivtrafiken

Ska det vara möjligt att resa nästan vart man vill och när man vill, även utan egen bil? Ja, säger experter inom kollektivtrafik, mobilitetstjänster och stadsutveckling i en aktuell rapport. Men då måste vi tänka djärvare, nyare och större.

I rapporten konstateras att kollektivtrafiken spelar en avgörande roll för att människor ska kunna resa utan påverkan på klimatet. Experterna menar också att den nuvarande överenskommelsen mellan samhälle och individ, om att mobiliteten utgår från den privata bilen, behöver ändras.  

Bakom rapporten står K2 – Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik – och deras initiativ Rådslaget, som involverar ett 80-tal experter. Här är några av experternas exempel på konkreta åtgärder för att öka både hållbarhet och valfrihet. 

 • Ersätt successivt nationella, regionala och lokala mål om en ökad andel gång, cykel och kollektivtrafik med mål om ökad andel gång, cykel och kollektiv mobilitet. På sikt, ersätt andelsmål med tillgänglighetsmål, dvs. mål för hur valbara olika sätt att få tillgänglighet är för människor.
    
 • Se över bashastigheten för trafik i städerna på sätt som gör att trafiken anpassas till stadens förutsättningar snarare än tvärtom.
    
 • Säkerställ att kollektivtrafikbiljetter kan säljas genom nya kanaler och av andra aktörer för att främja nya sömlösa lösningar.
    
 • Initiera en översyn av kollektivtrafiklagen och gör nödvändiga förändringar utifrån ett breddat uppdrag.
    
 • Se över instruktion och förordningar som styr Trafikverkets uppdrag på sätt som ger myndigheten möjlighet att ta en mer aktiv roll i att driva på och stödja kollektiv mobilitet. 

 Läs mer på Rådslagets hemsida