Stockholms kollektivtrafik i topp 

Kollektivtrafiksystemet i Stockholm rankas som det tredje bästa i världen. Det visar en amerikansk forskningsrapport. Bara Hongkong och Zürich ligger före. 

Rankningen bygger på ett index – The 2022 Public Transit sub-index- där man bland annat tagit hänsyn till antal resenärer, närheten till kollektivtrafiken, biljettpriser, underhåll och trängsel. Efter Stockholm kommer Singapore, Helsingfors, Oslo, Tokyo, Paris, Berlin och London. 

När det kommer till hållbarhet tar Stockholm en fjärdeplats, före Oslo, Amsterdam och Helsingfors. Några faktorer som påverkar den rankningen, är hur mycket staden satsar på elektrifiering och på gång- och cykeltrafik.  

Bakom rapporten står Oliver Wyman Forum och the University of California, Berkeley.
Här kan du ta del av hela rapporten